Menu

เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยนักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดแยกไปรณียบัตรทายผล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี

เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ที่นักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดเลือกไปรณียบัตรทายผลในทุกครั้งที่จัดโครงการ โดยในวันนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำทีมนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานและควบคุมความเรียบร้อยด้วยตนเอง ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up