02 939 3000

เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยนักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดแยกไปรณียบัตรทายผล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี

เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยนักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดแยกไปรณียบัตรทายผล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี

เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ที่นักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดเลือกไปรณียบัตรทายผลในทุกครั้งที่จัดโครงการ โดยในวันนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำทีมนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานและควบคุมความเรียบร้อยด้วยตนเอง ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี

Scroll Up