เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยนักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดแยกไปรณียบัตรทายผล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยนักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดแยกไปรณียบัตรทายผล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยนักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดแยกไปรณียบัตรทายผล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี

เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ที่นักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดเลือกไปรณียบัตรทายผลในทุกครั้งที่จัดโครงการ โดยในวันนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำทีมนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานและควบคุมความเรียบร้อยด้วยตนเอง ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang