เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยนักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดแยกไปรณียบัตรทายผล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี

เริ่มแล้วเป็นวันแรกกับการคัดไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ที่นักศึกษา SIBA College ได้รับความไว้วางใจให้เป็นทีมหลักในการทำหน้าที่คัดเลือกไปรณียบัตรทายผลในทุกครั้งที่จัดโครงการ โดยในวันนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำทีมนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานและควบคุมความเรียบร้อยด้วยตนเอง ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ