วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College นำนักศึกษาร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือวิสามัญ

SIBA College นำนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 ร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอน และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือวิสามัญ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี

Scroll Up