02 939 3000

คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ SIBA แด่ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ SIBA แด่ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู อาจารย์ ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ SIBA แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ หายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประชาและชาว SIBA สืบไป

Scroll Up