คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ SIBA แด่ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ SIBA แด่ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ SIBA แด่ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู อาจารย์ ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ SIBA แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ หายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประชาและชาว SIBA สืบไป

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang