Menu
Menu

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีใส่บาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีใส่บาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติรอบ 70 ปี เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของชาว SIBA ที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up