02 939 3000

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีใส่บาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีใส่บาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติรอบ 70 ปี เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของชาว SIBA ที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

Scroll Up