วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 เตรียมพบกับสถานประกอบการและโอกาสดีๆ สำหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ERC
พลาดไม่ได้ ! เตรียมพบกับสถานประกอบการ และโอกาสดี ๆ สำหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน

ejob1-2559

Scroll Up