02 939 3000

SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 เตรียมพบกับสถานประกอบการและโอกาสดีๆ สำหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน

SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 เตรียมพบกับสถานประกอบการและโอกาสดีๆ สำหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ERC
พลาดไม่ได้ ! เตรียมพบกับสถานประกอบการ และโอกาสดี ๆ สำหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน

ejob1-2559

Scroll Up