02 939 3000

SIBA College ให้การต้อนรับนักศึกษาระบบทวิศึกษา รุ่นที่ 1 จากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

SIBA College ให้การต้อนรับนักศึกษาระบบทวิศึกษา รุ่นที่ 1 จากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนักศึกษา ระบบทวิศึกษา รุ่นที่ 1 (นักศึกษา 2 หลักสูตร สายสามัญและสายอาชีพ) โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 26 คน พร้อมเริ่มต้นการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี

Scroll Up