02 939 3000

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2559

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาปวช.ปี 1 ประชากรคุณภาพรุ่นใหม่  ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น และเพื่อให้นักศึกษาได้สนุกกับการเรียนรู้ตลอดการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้

Scroll Up