02 939 3000

SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

adchina58

SIBA College โดยฝ่ายวิเทศสหการจัดโปรแกรมทัศนศึกษา “ภาษาและวัฒนธรรมจีน”  เปิดรับนักศึกษา SIBA  และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน รวมทั้งเรียนภาษาจีนเบื้องต้น กับครูชาวจีนเจ้าของภาษา เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่ความยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงกับเจ้าของภาษาใน International Business Vocational College ณ นครหนานหนิง ในเขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิเทศสหการ
โทร 0 – 2939 – 3000 ต่อ 6526

1

 

2

Scroll Up