วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ Intercof จัดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” เพื่อฝึกเทคนิคและเน้นการปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ

SIBA College โดยฝ่ายการโรงแรม ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ INTERCOF เปิดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม และบุคคลภายนอก เพื่อฝึกเทคนิคการชงกาแฟ เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ เมื่อวันที่  22  มกราคม 2559  ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up