02 939 3000

SIBA College ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ Intercof จัดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” เพื่อฝึกเทคนิคและเน้นการปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ

SIBA College ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ Intercof จัดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” เพื่อฝึกเทคนิคและเน้นการปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ

SIBA College โดยฝ่ายการโรงแรม ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ INTERCOF เปิดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม และบุคคลภายนอก เพื่อฝึกเทคนิคการชงกาแฟ เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ เมื่อวันที่  22  มกราคม 2559  ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up