Menu

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ที่ได้พระราชทานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ  โดยปีนี้ มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับทุน “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”จำนวน 17 ทุน และผู้ปกครอง นักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 21 ราย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up