02 939 3000

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ที่ได้พระราชทานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ  โดยปีนี้ มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับทุน “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”จำนวน 17 ทุน และผู้ปกครอง นักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 21 ราย

Scroll Up