พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ที่ได้พระราชทานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ  โดยปีนี้ มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับทุน “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”จำนวน 17 ทุน และผู้ปกครอง นักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 21 ราย

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ