02 939 3000

SIBA College ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน 59 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

SIBA College ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน 59 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

SIBA College ร่วมออกนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงาน วันการศึกษาเอกชน 59 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเยี่ยมชมนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ

Scroll Up