บรรยากาศการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558 บรรยากาศการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ บรรยากาศการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อ.จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครูนิเทศ ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้ปกครอง ร่วมฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส. ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ด้วยความภาคภูมิใจไปกับประสบการณ์นอกห้องเรียนที่มากด้วยคุณค่าต่อการเรียนรู้ และโลกทัศน์ใหม่ๆ และชื่นชมแนวคิด วิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่ มากด้วยลีลาสมกับคำว่า The Future Citizens

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang