02 939 3000

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ ที่สอนตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยวิธี PjBL (Project Based Learning) กับการสอนปกติ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ ที่สอนตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยวิธี PjBL (Project Based Learning) กับการสอนปกติ

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”3535″ style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_empty_space][vc_column_text]ชื่อผู้วิจัย : อ.ชรินทร ชะเอมเทส
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)
ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557
ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/01/re_006.pdf”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up