02 939 3000

SIBA College รวมน้ำใจร่วมจำหน่าย “ดอกป๊อปปี้” วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึก

SIBA College รวมน้ำใจร่วมจำหน่าย “ดอกป๊อปปี้” วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึก

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อาจารย์จันทราภรณ์หรรษาวงศ์   ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำทีมคณาจารย์ รวมน้ำใจร่วมจำหน่าย “ดอกป๊อปปี้” และของที่ระลึกต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Scroll Up