วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

ภาพบรรยากาศการฝึกงานของนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม –  25 ธันวาคม 2561

นักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว เข้าฝึกงานตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ปฏิบัติงานในโรงแรม , บริษัททัวร์ท่องเที่ยวและหน่วยงานบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ ฝ่ายครัวการบินดอนเมืองบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ,  DREAM GROW TOUR , 137 PILLARS SUITES & RESIDENCES BANGKOK, โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ , ASIA  AIRPORT HOTEL , BUDDY ORIENTAL RIVERSIDE HOTEL ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ตุลาคม –  25 ธันวาคม 2561

Facebook 0
Google+ 0
Twitter
Print
shares
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College