02 939 3000

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรลักษณ์ บุญเจริญ และ นางสาวหฤทัย ทองนรินทร์ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว ที่ได้รับทุนการศึกษา “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” จากโครงการ SCG Sharing the Dream

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรลักษณ์ บุญเจริญ และ นางสาวหฤทัย ทองนรินทร์ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว ที่ได้รับทุนการศึกษา “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” จากโครงการ SCG Sharing the Dream

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรลักษณ์ บุญเจริญ และ นางสาวหฤทัย ทองนรินทร์ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว ที่ได้รับทุนการศึกษา “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2558 จากโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี

12310640_922407914461235_625371739360426882_n

Scroll Up