• 02 939 3000
 • info@siba.ac.th
 • Mon - Fri: 8:00 - 18:00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลผลงานคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม PR club จิตอาสาสร้างสื่อ โครงการ Young PR Club ของสภากาชาดไทย

นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลผลงานคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม PR club จิตอาสาสร้างสื่อ โครงการ Young PR Club ของสภากาชาดไทย

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก SIBA เข้ารับรางวัล 1 ใน 7 คลิปวิดีโอยอดเยี่ยม PR club จิตอาสาสร้างสื่อ การประกวดโครงการ “Young PRClub” ซึ่งเป็นสื่อวิดีโอเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาดของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จากผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันฯ ต่างๆ กว่า 30 ทีม ควบคุมผลงานการผลิตโดย อาจารย์ทศพล เกาะสมบัติ และอาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ รวมทั้งอาจารย์ทีมงานของสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก รายนามนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 1. นายนัฐพล ขัติป้อ                       ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2. นายญาณวรุตม์ประเสริฐฤทธิ์     ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 3. นายธวัชชัย นาดี                        ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 4. น.ส.วิมลวัณย์ คนดี                     ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 5. นายพลภาค กำเกตุ                    ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 6. นายวรัญยู นาอ้อม                      ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 7. นายสุจินต์ บุญทัน                       ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 8. น.ส.สุดารัตน์ สรรพสอน             ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 9. น.ส.อัญมณี ธรรมดี                     ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 10. น.ส.ศิรินภา อินทะบุญศรี            ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ทั้งนี้ นายเดช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ที่ 8 พารากอนซินีเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ SIBA College ได้แสดงศักยภาพด้านมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานสากล 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Scroll Up