02 939 3000

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมแก่นักศึกษา SIBA College ที่เข้าร่วมโครงการและร่วมพิธีปิด โครงการ SINGHA R-INTERN NEXT GEN ปีที่ 5 เปิดศักยภาพอาชีวะไทย

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมแก่นักศึกษา SIBA College ที่เข้าร่วมโครงการและร่วมพิธีปิด โครงการ SINGHA R-INTERN NEXT GEN ปีที่ 5 เปิดศักยภาพอาชีวะไทย

อาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการพร้อมด้วยสำนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและร่วมพิธีปิด โครงการ SINGHA R-INTERN NEXT GEN ปีที่ 5 เปิดศักยภาพอาชีวะไทย ในการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง เป็นเวลา 1 เดือน ณ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีผู้บริหารและทีมงานร่วมให้การต้อนรับ

Scroll Up