SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing

SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing

อยากเรียนรู้ภาษาจีน ฟังทางนี้ ……. SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง)

หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing
โดยการรับรองจากรัฐบาลจีน

“เน้นเรียนง่าย สนุก เข้าใจเร็ว”
โดดเด่นด้วยเทคนิคเรียนรู้จากตัวอักษรภาพ
ค้นคิดจากการวิจัยการสอนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ
SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี✔️ ทุกเพศทุกวัย
SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี✔️ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี✔️ คิดว่าการเรียนภาษาจีนยากหรือน่าเบื่อ
SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี✔️ ต้องการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว
SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี✔️ ต้องการสอบ HSK ทุกระดับ

เลือกเรียนได้ตามความต้องการ เพียงสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
กลุ่ม A SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 6 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี💡วันจันทร์, พุธ, ศุกร์
กลุ่ม B SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 6 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี💡วันอังคาร, พฤหัส
กลุ่ม C SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 6 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี💡วันเสาร์ หรืออาทิตย์

พิเศษสุด ค่าอบรมเดือนละ 2,000 บาท
(เฉลี่ยชั่วโมงละ 83 บาท)

เปิดอบรมเดือนพฤศจิกายนนี้
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2939 3000 ต่อ 5502

SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 9 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจ

คำถามที่พบบ่อย
Scroll Up