02 939 3000

SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing

SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing

อยากเรียนรู้ภาษาจีน ฟังทางนี้ ……. SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง)

หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing
โดยการรับรองจากรัฐบาลจีน

“เน้นเรียนง่าย สนุก เข้าใจเร็ว”
โดดเด่นด้วยเทคนิคเรียนรู้จากตัวอักษรภาพ
ค้นคิดจากการวิจัยการสอนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College✔️ ทุกเพศทุกวัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College✔️ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College✔️ คิดว่าการเรียนภาษาจีนยากหรือน่าเบื่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College✔️ ต้องการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 1 SIBA College✔️ ต้องการสอบ HSK ทุกระดับ

เลือกเรียนได้ตามความต้องการ เพียงสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
กลุ่ม A วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 6 SIBA College💡วันจันทร์, พุธ, ศุกร์
กลุ่ม B วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 6 SIBA College💡วันอังคาร, พฤหัส
กลุ่ม C วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 6 SIBA College💡วันเสาร์ หรืออาทิตย์

พิเศษสุด ค่าอบรมเดือนละ 2,000 บาท
(เฉลี่ยชั่วโมงละ 83 บาท)

เปิดอบรมเดือนพฤศจิกายนนี้
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2939 3000 ต่อ 5502

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing 9 SIBA College

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจ

Scroll Up