วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

SIBA College จัดพิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2018 EP. SIBA Volunteerspirit จิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ประธานในพิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2018 EP. SIBA Volunteerspiritเปิดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสี ทั้ง 3 สี เริ่มจากสีเหลือง (บุษราคัม) อาจารย์ทศพล เกาะสมบัติ , สีแดง (โกเมน) อาจารย์ณัฐวุฒิ รอดพันธ์ และสีเขียว (มรกต) อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ รับมอบธงจากท่านประธานเพื่อส่งมอบต่อให้กับนักศึกษาประธานสีทั้ง 3 สี คือ 

สีเหลือง พี่น๊อต นายวรัญญู  นาอ้อม ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก

สีแดง พี่เบ นายณัฐกุล หมีบุรุษ ปวส.2/1 การโรงแรม

สีเขียว พี่ฟร๊อง นายรัฐกาญจน์  แสงเหลา  ปวส.2/1 การตลาด

ซึ่งในวันนี้ยังมีการแข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างมิตรภาพและสามัคคี ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Facebook 0
Google+ 0
Twitter
Print
shares
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College