02 939 3000

SIBA College จัดพิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2018 EP. SIBA Volunteerspirit จิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดพิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2018 EP. SIBA Volunteerspirit จิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ประธานในพิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2018 EP. SIBA Volunteerspiritเปิดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสี ทั้ง 3 สี เริ่มจากสีเหลือง (บุษราคัม) อาจารย์ทศพล เกาะสมบัติ , สีแดง (โกเมน) อาจารย์ณัฐวุฒิ รอดพันธ์ และสีเขียว (มรกต) อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ รับมอบธงจากท่านประธานเพื่อส่งมอบต่อให้กับนักศึกษาประธานสีทั้ง 3 สี คือ 

สีเหลือง พี่น๊อต นายวรัญญู  นาอ้อม ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก

สีแดง พี่เบ นายณัฐกุล หมีบุรุษ ปวส.2/1 การโรงแรม

สีเขียว พี่ฟร๊อง นายรัฐกาญจน์  แสงเหลา  ปวส.2/1 การตลาด

ซึ่งในวันนี้ยังมีการแข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างมิตรภาพและสามัคคี ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Scroll Up