วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

รับลำโพงและเครื่องบันทึกข้อมูล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ประชาสัมพันธ์จากสำนักบัญชีและการเงิน … สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ที่สำนักบัญชีและการเงิน พร้อมรับลำโพงและเครื่องบันทึกข้อมูล ตามนโยบายการช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนของรัฐบาล

11215806_913957731972920_7758445909564801069_n

Scroll Up