02 939 3000

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาและพิธีเทิดพระคุณแม่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาและพิธีเทิดพระคุณแม่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเครื่องราชสักการะในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ และในวันเดียวกัน วิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้แทนแม่ของลูกๆ SIBA เข้าร่วมพิธีเทิดพระคุณแม่ จำนวน 8 ท่าน เพื่อให้ลูกๆ SIBA ได้มอบพวงมาลัยแสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณแม่ โดยในพิธีนี้ผู้บริหารระดับสูงได้มอบมาลัยแด่ แม่ครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณเวที ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Scroll Up