02 939 3000

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ โดยมี พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย ที่ปรึกษาสโมสรฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในที่ประชุมมีมติให้อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ เพื่อบริหารกิจการงานด้านลูกเสือที่สโมสรฯดำเนินตามรอยครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งสโมสรลูกเสือแห่งแรกของประเทศไทยมากว่า 53 ปี โอกาสนี้คณะกรรมการบริหารชุดเก่าพร้อมสมาชิกสโมสรลูกเสือ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกสโมสรลูกเสือคนใหม่

Scroll Up