• 02 939 3000
  • info@siba.ac.th
  • Mon - Fri: 8:00 - 18:00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์พระอุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๗

พิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์พระอุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๗

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมวางพวงมาลาสักการะในนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ในนามสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์พระอุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๗ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Scroll Up