02 939 3000

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของชาว SIBA ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

Scroll Up