วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก English Programs จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 แผนก English Programs โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งความรู้ และอิ่มด้วย อาทิ การพับผ้าเช็ดปาก (Folding Napkin) การทำช่อติดหน้าอก (Corsage) โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC) หากโรงเรียนใดสนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่วิทยาลัยฯ 02-939-3000 ต่อ 5401

Scroll Up