02 939 3000

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาวิชาทหาร

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาวิชาทหาร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาวิชาทหาร สร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยวิทยากรจากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC) ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1530528384699-f61b9ece-20df-2″ include=”16080,16081,16082,16083,16084,16085,16086,16087,16088,16089,16090,16091,16092,16093,16094,16095,16096,16097,16098,16099,16100,16101,16102,16103,16104,16105,16106,16107,16108,16109,16110,16111,16112,16113,16114,16115,16116″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up