Menu

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาวิชาทหาร

สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาวิชาทหาร สร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยวิทยากรจากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC) ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up