วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ขอเชิญชมคลิปวีดีโอชุด อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีวะ

ขอเชิญชม คลิปวีดีโอ ชุดอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีวะ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

อาชีวะ ฝีมือชนคนสร้างชาติ Thai Empowerment Specialist


ผู้กล้าอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดย มูลนิธิเอสซีจี

Scroll Up