• 02 939 3000
  • info@siba.ac.th
  • Mon - Fri: 8:00 - 18:00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

บรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ชิค & ชิวว์ กับกิจกรรมต่างๆ ริมทะเล เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

บรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ชิค & ชิวว์ กับกิจกรรมต่างๆ ริมทะเล เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Scroll Up