Menu

SIBA College สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์

อาจารย์สมรภรณ์ บุญคมรัตน์ อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ จากสาขาการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนักศึกษา ปวส. ปี 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับ (เส้นทางภาคเหนือ) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์ โดยเริ่มต้นเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แวะสักการะพระธาตุช่อแฮ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย วัดภูมินทร์ ชมบ้านประทับใจ คุ้มเจ้าหลวง หรือคุ้มหลวงนครแพร่ แวะรับประทานอาหารพื้นเมือง ออกเดินทางโดยรถไฟ และเดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งทุกคนได้ประสบการณ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up