Menu
Menu

SIBA College โดยนักศึกษาปวช. ปีที่ 2 สาขาการท่องเที่ยว ฝึกภาคสนามเรียนจริง ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมทัวร์ One Day Trip กรุงเทพ-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

SIBA College โดยนักศึกษาปวช. ปีที่ 2 สาขาการท่องเที่ยว ฝึกภาคสนามเรียนจริง ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมทัวร์ One Day Trip กรุงเทพ-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นักศึกษา SIBA College ปวช. ปีที่ 2 สาขาการท่องเที่ยว ฝึกภาคสนามเรียนจริง ปฏิบัติจริง เรียนรู้การจัดกระบวนการท่องเที่ยวภายในประเทศ นำโดยอาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ปกครอง และนักศึกษาจำนวนกว่า 90 คน จัดทัวร์ One Day Trip กรุงเทพ-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเติมเต็มความสนุกกับการเดินทางด้วยหัวใจ และแวะชมสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดห้วยมงคล ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม และเดินชิว ชิว ริมชายหาดชะอำ พร้อมเล่นกิจกรรมริมชายหาดอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up