02 939 3000

SIBA College ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบเข้า

SIBA College ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบเข้า

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย ผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี โดยไม่ต้องสอบเข้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสะอาด รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวชิรนาวา (901) ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1511296564415-3924e57c-eef1-2″ include=”11672,11673,11674,11675,11676,11677,11678,11679,11680,11681,11682,11683,11684,11685,11686,11687,11688,11689,11690,11691″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up