02 939 3000

จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ให้บริการสอบถามเส้นทาง โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานฝ่ายสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมพิเศษ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี กว่า 150 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

Scroll Up