Menu

SIBA College ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับสำนักงานเขตจตุจักร ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

คณะผู้บริหาร SIBA College นำโดยอาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยสำนักบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้เข้าส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก ที่จัดทำโดยคณะอาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน์พระราชทาน กับนายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อให้ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามสถานที่ที่สำนักงานเขตจตุจักรกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up