02 939 3000

SIBA College ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับสำนักงานเขตจตุจักร ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

SIBA College ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับสำนักงานเขตจตุจักร ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

คณะผู้บริหาร SIBA College นำโดยอาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยสำนักบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้เข้าส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก ที่จัดทำโดยคณะอาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน์พระราชทาน กับนายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อให้ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามสถานที่ที่สำนักงานเขตจตุจักรกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา

Scroll Up