คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ชาว SIBA รวมพลังในพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 “SIBA GAMES สามัคคี 100 ปี ครูเพทาย”

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ชาว SIBA รวมพลังในพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 “SIBA GAMES สามัคคี 100 ปี ครูเพทาย” โดยมีอาจารย์ประธานสีและนักศึกษาประธานสีและประธานคณะกรรมการนักศึกษารับมอบธงประจำวิทยาลัยและธงสี เพื่อเป็นการเริ่มต้นแห่งการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมสดุดี ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้สถาปนาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้ พบพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ณ สนามสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ