02 939 3000

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา SIBA GAMES 2017 ภายใต้แนวคิด “SIBA START UP 4.0” บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก สนุกสนาน สามัคคี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา SIBA GAMES 2017 ภายใต้แนวคิด “SIBA START UP 4.0” บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก สนุกสนาน สามัคคี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา SIBA GAMES 2017 ภายใต้แนวคิด SIBA START UP 4.0 บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก สนุกสนาน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจทั้งครูและลูกศิษย์ ซึ่งเริ่มต้นการแข่งขันตั้งแต่ 1 – 14 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ …ใคร เป็น ใคร สนุก มันส์ ฮา แค่ไหน ตามมาชมกันได้เลยจร้า

Scroll Up