02 939 3000

SIBA College นำคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรมเข้าร่วมงาน “ถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตำบันลือโลก” ครั้งที่ 3 ประลองฝีมือการตำส้มตำ ในการประกวดแข่งขันตำส้มตำ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

SIBA College นำคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรมเข้าร่วมงาน “ถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตำบันลือโลก” ครั้งที่ 3 ประลองฝีมือการตำส้มตำ ในการประกวดแข่งขันตำส้มตำ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

SIBA College นำคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรม ประลองฝีมือการตำส้มตำ ในการประกวดแข่งขันตำส้มตำ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กว่า 40 ทีมจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม นำทีมโดยอาจารย์อลิศรา พูลทอง อาจารย์หฤทัย กาฬแก้ว และเซฟวิฑูรย์ ขำอยู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ไปให้กำลังใจถึงสนามการแข่งขัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

Scroll Up