SIBA Story

SIBA Story

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA Story

SIBA College ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 “ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

X