สมาคมศิษย์เก่า

SIBA Story

SIBA College สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาคมศิษย์เก่า

SIBA College และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมประชุมหารือ การเตรียมจัดงาน 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้สถาปนาวิทยาลัยฯ และ ประชุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารของศิษย์ครูเพทายในแต่ละรุ่น

X