SIBA COLLEGE

SIBA College สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 1 SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

ศิษย์เก่า SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัล JURY’S SELECTION MOTION GRAPHIC & ANIMATION, DEGREE SHOWS 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศิษย์เก่า SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัล JURY’S SELECTION MOTION GRAPHIC & ANIMATION, DEGREE SHOWS 2018 2 SIBA College

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวัชรพล ปัญญาพิทักษ […]

SIBA College เปิดตัวของที่ระลึกในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย” 100 ปี ชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เปิดตัวของที่ระลึกในงาน "ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย" 100 ปี ชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล 19 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College เปิดตัว […]

ขอเชิญศิษย์ครูเพทาย ร่วมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัย ในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย”

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญศิษย์ครูเพทาย ร่วมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัย ในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย” 20 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College ขอเรียน […]

SIBA College และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมประชุมหารือ การเตรียมจัดงาน 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้สถาปนาวิทยาลัยฯ และ ประชุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารของศิษย์ครูเพทายในแต่ละรุ่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมประชุมหารือ การเตรียมจัดงาน 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้สถาปนาวิทยาลัยฯ และ ประชุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารของศิษย์ครูเพทายในแต่ละรุ่น 21 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

Tagged
Scroll Up
X