กรกฎาคม 17, 2560

SIBA Story

SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายใน

SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา

X