ธันวาคม 7, 2559

SIBA Story

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

SIBA Story

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ

X