SIBA COLLEGE
Menu

ธันวาคม 4, 2558

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่

SIBA Story

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ในเวทีธุรกิจและวิชาชีพจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 ร่วมกับ Youjiang Medical University of Nationalities นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลงนามความร่วมมือในเวทีดังกล่าว

SIBA Story

SIBA College ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การศึกษา จีน มาเลเซีย จากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาเขตอู่เหอ (WUHE) ซึ่งเป็นวิทยาเขตใหม่

กิจกรรมภายใน

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเปิดงาน เทศน์มหาชาติ “รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเพทาย อมาตยกุล” ในการเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา โดย SIBA College ร่วมกับศิษย์เก่า พ.ส.ต. ทุกรุ่น จัดขึ้นรำลึกถึงครูเพทาย อมาตยกุล

SIBA Story

SIBA College เข้าเยี่ยมชม Baise Vocation College Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านสาธารณสุข แห่งเมืองไป๋เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน และลงนามความร่วมมือในด้านการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X