ธันวาคม 3, 2558

SIBA Story

SIBA College ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แก่คณะนักเรียนของโรงเรียนสตรีนนทบุรีและโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี

กิจกรรมภายใน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดินไทย

กิจกรรมภายใน

พิธีเทิดพระคุณแม่ โดยมีผู้แทนคุณแม่ของนักศึกษา 8 ท่าน ร่วมงาน จากนั้นท่านประธานกรรมการบริหาร นำทีมผู้บริหารระดับสูง กราบขอพรและมอบมาลัยแด่ อาจารย์ยุลา อมาตยกุล

SIBA Story

SIBA College ร่วมกับคณะผู้จัดละคร ตนทำ คนดู จัดการแสดงวรรณคดี เรื่องพระมหาเวสสันดร และ เรื่องมัทนะพาธาโดยมีนักศึกษา ปวช. ปีที่ 2 และ ปวส. ปีที่ 1 ร่วมชมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อย่างสนุกสนาน

SIBA Story

SIBA College ถวายต้นเทียนพรรษาและหลอดไฟดังแสงสว่างแห่งพระธรรมะ ที่ชาว SIBA ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และ วันอาสาฬบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่ SIBA ยึดถือปฎิบัติ ณ วัดเสมียนนารี

SIBA Story

SIBA College ถวายต้นเทียนพรรษา จากการร่วมแรง ร่วมใจของชาว SIBA ที่หล่อต้นเทียนขึ้น เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยและธรรมเนียมปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกรุ่นของชาว SIBA ณ วัดอัมพวัน

X