ลงทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าฯ

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และรับข่าวสารจากสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ที่นี่ลงทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าครูเพทาย  อมาตยกุล  ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในรุ่นแรก ๆ ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2505  ครูเพทาย อมาตยกุล ได้บริหารกิจการโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครอง นักศึกษา จนมีผู้มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปประกอบอาชีพการงานทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน มีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้นำในระดับต่าง ๆ จำนวนมาก นอกจากนั้นแล้ว ครูเพทาย อมาตยกุล ยังเป็นบุคคลที่มีคุณูปการแก่ชาติบ้านเมือง ในด้านการศึกษา งานลูกเสือและงานสังคมสงเคราะห์ สำหรับเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ นั้น ครูเพทาย อมาตยกุล ได้เล่าให้ศิษย์เก่าที่ได้จัดงานเลี้ยงรุ่นแต่ละรุ่นว่า ต้องการเห็นศิษย์เก่าร่วมกันจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมศิษย์เก่าทุกคนให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งจะได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า

เมื่อครูเพทาย อมาตยกุล สิ้นชีวิตลงเมื่อปี พ.ศ.2534 ศิษย์ครูเพทาย พร้อมผู้บริหารโรงเรียน โดยครูยุลา อมาตยกุล ผู้อำนวยการ , อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์  ผู้จัดการ ,  อาจารย์เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี  อาจารย์ใหญ่ และครูอาจารย์ นักศึกษาได้ร่วมมือร่วมใจจัดงาน “30 ปี พณิชย์ศิษย์ครูเพทาย” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2536 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 คณะกรรมการได้รวบรวมรายได้จากการจัดงาน 400,000 บาท เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   สิริโสภาพัณณวดีร่วมบูรณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และในวันเดียวกันนั้นเองเป็นวันที่ชาว พ.ส.ต.ทุกคนต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ให้ นายทวี  เพชรเอี่ยม ผู้แทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงิน จำนวน   100,000 บาท เพื่อเป็นทุนประเดิมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ และทรงรับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยโรงเรียนและคณะผู้ก่อนตั้งสมาคมฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล บุญทองสุข ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครองในสมัยนั้น เป็นผู้แทนดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานครทะเบียนเลขที่ จ.3730/2539 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2539จากนั้นเป็นต้นมาสมาคมศิษย์เก่าก็ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของครูเพทาย อมาตยกุล  โดยมี นายทวี  เพชรเอี่ยม เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2543 มีคณะกรรมการชุดแรก จำนวน 22 คน จากนั้น นายบงการ  เนขขัมม์  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2550 และนายสมบัติ  หาญประเทืองศิลป์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนที่ 3  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าฯ

[/vc_column_text]

ศิษย์เก่า SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัล JURY’S SELECTION MOTION GRAPHIC & ANIMATION, DEGREE SHOWS 2018

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวัชรพล ปัญญาพิทักษ […]

SIBA College เปิดตัวของที่ระลึกในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย” 100 ปี ชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล

FacebookTwitterLine

ขอเชิญศิษย์ครูเพทาย ร่วมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัย ในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย”

FacebookTwitterLine

SIBA College และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมประชุมหารือ การเตรียมจัดงาน 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้สถาปนาวิทยาลัยฯ และ ประชุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารของศิษย์ครูเพทายในแต่ละรุ่น

FacebookTwitterLine

[/vc_column][/vc_row]

Scroll Up