02 939 3000

ลงทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าฯ

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และรับข่าวสารจากสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ที่นี่ลงทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าครูเพทาย  อมาตยกุล  ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในรุ่นแรก ๆ ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2505  ครูเพทาย อมาตยกุล ได้บริหารกิจการโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครอง นักศึกษา จนมีผู้มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปประกอบอาชีพการงานทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน มีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้นำในระดับต่าง ๆ จำนวนมาก นอกจากนั้นแล้ว ครูเพทาย อมาตยกุล ยังเป็นบุคคลที่มีคุณูปการแก่ชาติบ้านเมือง ในด้านการศึกษา งานลูกเสือและงานสังคมสงเคราะห์ สำหรับเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ นั้น ครูเพทาย อมาตยกุล ได้เล่าให้ศิษย์เก่าที่ได้จัดงานเลี้ยงรุ่นแต่ละรุ่นว่า ต้องการเห็นศิษย์เก่าร่วมกันจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมศิษย์เก่าทุกคนให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งจะได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า

เมื่อครูเพทาย อมาตยกุล สิ้นชีวิตลงเมื่อปี พ.ศ.2534 ศิษย์ครูเพทาย พร้อมผู้บริหารโรงเรียน โดยครูยุลา อมาตยกุล ผู้อำนวยการ , อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์  ผู้จัดการ ,  อาจารย์เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี  อาจารย์ใหญ่ และครูอาจารย์ นักศึกษาได้ร่วมมือร่วมใจจัดงาน “30 ปี พณิชย์ศิษย์ครูเพทาย” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2536 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2536 คณะกรรมการได้รวบรวมรายได้จากการจัดงาน 400,000 บาท เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   สิริโสภาพัณณวดีร่วมบูรณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และในวันเดียวกันนั้นเองเป็นวันที่ชาว พ.ส.ต.ทุกคนต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ให้ นายทวี  เพชรเอี่ยม ผู้แทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงิน จำนวน   100,000 บาท เพื่อเป็นทุนประเดิมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ และทรงรับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยโรงเรียนและคณะผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล บุญทองสุข ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครองในสมัยนั้น เป็นผู้แทนดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานครทะเบียนเลขที่ จ.3730/2539 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2539จากนั้นเป็นต้นมาสมาคมศิษย์เก่าก็ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของครูเพทาย อมาตยกุล  โดยมี นายทวี  เพชรเอี่ยม เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2543 มีคณะกรรมการชุดแรก จำนวน 22 คน จากนั้น นายบงการ  เนขขัมม์  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2550 และนายสมบัติ  หาญประเทืองศิลป์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนที่ 3  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าฯ

[vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”-1″ style=”lazy” items_per_page=”12″ item=”masonryGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1511334860881-4af251ec-cda7-5″ taxonomies=”33″]

Scroll Up