02 939 3000

ร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

รับสมัครครูผู้สอน “สาขาวิชาการตลาด”

และ “สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ”

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ MS. Office
  • สามารถทำงานวิจัยชั้นเรียนได้
  • สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเรียน การฝึกทักษะต่างๆ และการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ …

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 939 3000 ต่อ 6610 – 6612

Scroll Up