ร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางวิทยาลัยฯ ในหลายอัตรา

 

  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการโรงแรม          จำนวน  2  อัตตรา
    • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์การทำงาน และมีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ …

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 939 3000 ต่อ 6612