ร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางวิทยาลัยฯ ในหลายอัตรา

 

 • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการตลาด          จำนวน  1  อัตตรา
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีความศรัทธาในการเป็นครู
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.officeได้ดี
  • สามารถทำงานวิจัยได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ …

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 939 3000 ต่อ 6612

Scroll Up